Klimasertifiserte boliger

BREEAM

Miljøboliger fra Amalienborg Brygge

Å skape et godt bomiljø og samtidig ta vare på miljøet, er viktig for utbygger og eier av Lumber. Derfor blir alle boliger på Amalienborg Brygge BREEAM- sertifisert.

Med BREAAM bygger vi med mer klimavennlige og giftfrie materialer, reduserer avfallsmengder, benytter energivennlige løsninger og praktiserer fornuftig arealbruk.

Amalienborg Brygge er blant de de første boligprosjektene på Sørlandet som bygges etter den strenge miljøstandarden. BREEAM er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet er tydelige krav og mål som sikrer et sunt, effektivt og bærekraftig bomiljø. BREEAM sørger for at helse og miljø har hovedfokus under planlegging og bygging av din bolig. Når du flytter inn, følger det med et miljøsertifikat som garanterer at miljøkravene er oppfylt og at alt er tilrettelagt for en sunn, trygg og bærekraftig tilværelse. Ved å ta miljøet på alvor, tar vi hverandre på alvor.

BREEAM-sertifisering forutsetter også at uteområdene er tilrettelagt for aktive liv, med tur- og lekeområder.

Les om turområder
Energi
Din bolig ligger i et energieffektivt bygg. Ved å spare på energien, sparer vi miljøet, og du sparer penger.
Arealbruk
Et industrielt område transformeres til et attraktivt boligområde, med grøntarealer og bevaring av stedets biologiske mangfold i nærområdet. Arkitekturen er godt tilpasset omgivelsene og vi har tatt hensyn områdets lys- og solforhold i måten vi har tatt arealet i bruk på.
Transport
Vi har lagt til rette for at du kan reise grønt. Sykkelparkering, lademuligheter for el.sykkel og bil er en selvfølge. Dessuten er det kort vei til sykkelekspressvei og offentlig kommunikasjon.
Avfall
Vi stiller strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen. Alt byggeavfall blir håndtert og vi overvåker forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeperioden. Når bygget er ferdig gir vi stafettpinnen videre til deg som beboer. Da har vi allerede lagt til rette for seks ulike kildesorteringsbeholdere, slik at din hverdag skal bli enklere.
Materialer
Det er viktig å ha kontroll på hvilke typer materialer og kjemikalier som brukes under byggingen. En del produkter inneholder stoffer som kan ha negative effekter på medarbeidernes helse og på miljø og inneklima. Vi benytter kun godkjente materialer og trevirke. Utrydningstruede tresorter benyttes ikke i våre bygg.
Forurensing
Vi jobber mot lavest mulig CO2-avtrykk på alt fra materialbruk til utførelse av byggeprosjekt. Vi bruker ikke produkter eller materialer som inneholder miljøgifter.
Ledelse
Måten Skeie Eiendom leder byggeprosjektet på, påvirker omgivelsene våre positivt. Å vise hensyn til våre naboer under bygging er høyt prioritert. Vi sørger for miljøvennlige byggematerialer og metoder og holder det ryddig rundt oss. Før du flytter inn, sjekker vi at hele bygget fungerer optimalt.
Helse og inneklima
Det skal føles godt å trekke pusten – både inne og ute. Bruken av bærekraftige materialer uten giftige stoffer sikrer deg et bedre inneklima og et sunnere hjem. Utearealer på bakkeplan har varierte tilbud for store og små, med tilrettelagte lekeområder, badeplasser, sykkelsti og turstier.

Følge med?

Rett merkede feil.
En feil oppstod under innsending. Prøv igjen.
Takk for din interesse! Vi holder deg oppdatert.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Mariann Thomassen
Eiendomsmegler
99 09 91 40mariann@sormegleren.no
Tor Even Kristensen
Eiendomsmegler
48 25 20 12TorEven@sormegleren.no
Kontakt Mariann eller Tor Even hvis du lurer på noe, eller vil ha gratis prisantydning på eksisterende bolig.